Skriv ut

Rekryteringsmässan 2015

Onsdagen den 5 mars 2015 var det dags för årets Rekryteringsmässa, som hölls för trettonde gången, i Bombardier Arena i Västerås och i Munktell Arena i Eskilstuna. Som tidigare hade ett stort arbete lagts ned av bl.a. AMA Arbetsmarknad för att få det hela att fungera. Arrangemanget är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen på respektive ort samt Eskilstuna kommun och Västerås Stad. 2015 års Rekryteringsmässa var något mer koncentrerad än föregående år, med något över 6500 besökare och ca 150 rekryterande företag. Detta underlättade tillgängligheten i mötet mellan rekryterare och arbetssökande.

Detta upplevdes som positivt av såväl besökare som potentiella arbetsgivare.  Stämningen var gemytlig i de tre stora utställningshallarna och i de konferensrum där informationsmöten och seminarier hölls under dagen.          
Rekryteringsmässan höll öppet från kl.12.00 till kl.17.30 både i Västerås och Eskilstuna och gratis bussar gick mellan mässarenorna varje halv-timme för intresserade besökare.
Kl.11.00 var det invigning av mässan vars tema var Socialt ansvarstagande rekrytering. Temat framhölls av de bägge invigningstalarna, Carin Lidman ordförande för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås och Mikael Sandelin, personalchef Mc Donalds.

Syftet med rekryteringsmässan är att skapa bästa tänkbara mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande. Tanken om socialt ansvarstagande rekrytering innebär att skapa en inkluderande, icke diskrimerande arbetsplats som värderar och tar tillvara på mångfalden bland medarbetare, inte minst vid rekrytering. Att se möjligheter och ha en beredskap för att ta emot även den som står litet längre ifrån arbetsmarknaden. Klockan 12.00 öppnades dörrarna och utställningshallarna fylldes av intresserade besökare. Därefter var det fullt hus hela dagen under en trivsam Rekryteringsmässa där alla fick tillfälle att tillgodogöra sig vad som fanns att erbjuda på arbets- och utbildningsfronten. Ett lyckat arrangemang och en fin dag.


Sidan uppdaterades 2015-03-31